Xây dựng thương hiệu so với tiếp thị sản phẩm

19

Thương hiệu là một thuật ngữ tiếp thị đề cập đến những nỗ lực của một công ty trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh hoặc bản sắc thương hiệu. Tiếp thị sản phẩm xảy ra khi một công ty cung cấp các thông điệp và chiến dịch tiếp thị để quảng bá một sản phẩm cụ thể. Nhìn chung, thương hiệu rộng hơn và có trọng tâm lâu dài, trong khi tiếp thị cho một sản phẩm nhất định thường có mục đích ngắn hạn hơn.

1. Xây dựng thương hiệu.

Khái niệm xây dựng thương hiệu cho một doanh nghiệp rất giống với ý tưởng của một người xây dựng danh tiếng. Thương hiệu là ý nghĩa đằng sau tên, logo hoặc biểu tượng khác được sử dụng để biểu thị một công ty và các sản phẩm của nó. Các công ty thường cố gắng kết hợp một số đặc điểm hoặc thuộc tính tích cực với nó khi sử dụng tiếp thị để xây dựng thương hiệu. Một số công ty cố gắng khẳng định mình là người đi đầu trong việc đổi mới, trong khi những công ty khác lại tạo ra những yếu tố khác biệt về chất lượng, dịch vụ cao hoặc chi phí thấp cho thương hiệu của họ.

2. Tầm quan trọng.

Tiếp thị sản phẩm nói chung bao gồm tất cả các thông điệp tiếp thị và truyền thông mà một công ty đưa ra để quảng bá một sản phẩm cụ thể. Nó bắt đầu từ giai đoạn hình thành, bao gồm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, và đỉnh cao là tiếp thị để quảng bá lợi ích của sản phẩm đến các thị trường mục tiêu của công ty. Trong khi việc xây dựng thương hiệu thiết lập hình ảnh và điểm mạnh chung của công ty, thì việc tiếp thị sản phẩm lại truyền tải những lợi ích của sản phẩm nhất định được đưa ra thị trường.

3. Mục tiêu thị trường

Tiếp thị sản phẩm thường tập trung vào các phân đoạn thị trường của công ty với các thông điệp lợi ích cụ thể cho các thị trường đó. Điều này khác biệt với việc xây dựng thương hiệu, thường liên quan đến các thông điệp được chuyển đến một thị trường rộng lớn hơn với các mục tiêu chung là tăng cường nhận thức và nhớ lại thương hiệu. Các công ty có thể theo đuổi một thị trường hoặc loại khách hàng cụ thể với một sản phẩm. Hoặc họ có thể nhắm mục tiêu đến nhiều phân khúc thị trường với những lợi ích hoặc thông điệp khác nhau về sản phẩm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.