Ưu và Nhược điểm của định hướng thị trường

16

Định hướng thị trường là một triết lý kinh doanh, theo đó trọng tâm chính của một công ty là tìm hiểu các nhu cầu đã biết và chưa được khám phá của thị trường khách hàng và cố gắng cung cấp cho họ. Điều này nói chung ngược lại với định hướng sản phẩm hoặc kỹ thuật trong đó trọng tâm chính của công ty là nghiên cứu và phát triển sản phẩm và các yếu tố thị trường là yếu tố phụ được xem xét.

1. Khả năng đáp ứng.

Chiến lược gia kinh doanh Martin Roll của Ventrue Republic giải thích rằng tập trung vào khách hàng là một trong ba trụ cột của định hướng thị trường. Các công ty có định hướng này phần lớn được coi là đi trước đường cong trong khả năng đáp ứng thị trường. Điều này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các công ty có thể phát triển và sản xuất các sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn đáp ứng kịp thời. Phụ thuộc vào phân tích theo hướng dữ liệu cũng giúp tăng độ chính xác của sự hiểu biết thị trường.

2. Sự cải tiến liên tục.

Trong bài báo “Tạp chí Tiếp thị” tháng 1 năm 2011 của họ “Định hướng thị trường có phải là nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững hay chỉ đơn giản là chi phí cạnh tranh?” (V. Kumar, Eli Jones), Rajkumar Venkatesan và Robert P. Leone giải thích rằng định hướng thị trường giúp thúc đẩy cải tiến liên tục trong các quy trình và hệ thống của công ty vì nó thúc đẩy “văn hóa thử nghiệm”. Lãnh đạo công ty và các phòng ban chức năng thường xuyên tìm hiểu các cơ hội để cải tiến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm thích ứng với nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.

3. Chi phí.

Một định hướng thị trường mạnh mẽ đi kèm với chi phí đáng kể. Đầu tư vào nghiên cứu tiếp thị là cao vì các công ty cần có trí tuệ thị trường mạnh mẽ để phản hồi chính xác. Cơ sở hạ tầng công nghệ cũng rất quan trọng vào đầu thế kỷ 21 khi các công ty sử dụng cơ sở dữ liệu để thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu khách hàng. Các sửa đổi liên tục đối với quy trình làm việc đòi hỏi phải đầu tư vào đào tạo liên tục. Sửa đổi sản phẩm liên tục cũng có nghĩa là đầu tư liên tục vào thiết bị mới và lặp lại sản phẩm.

4. Ảnh hưởng bên ngoài.

Kumar, Jones, Venkatesan và Leone chỉ ra một số yếu tố kinh doanh năng động có thể ảnh hưởng đến mức độ thành công của các công ty có định hướng thị trường. Các ngành có tốc độ tăng trưởng hạn chế và cạnh tranh cao có thể mang lại ít lợi tức hơn cho các khoản đầu tư theo định hướng thị trường. Ngoài ra, các công cụ dữ liệu và công nghệ không hiệu quả có thể hạn chế khả năng của nhà quản lý trong việc thu thập thông tin thị trường đủ hữu ích để tác động đến các quyết định kinh doanh chi phí cao.

Leave A Reply

Your email address will not be published.