Tìm hiểu kim tư tháp kỹ năng Quản lý – Lãnh đạo

3

Phát triển với tư cách là một nhà quản lý đòi hỏi cam kết cá nhân liên tục để làm chủ các kỹ năng và hành vi mới. Kim tự tháp Kỹ năng Quản lý (Kammy Haynes) cung cấp một số hướng dẫn về địa điểm, thời điểm và cách một người tiến hành phát triển thành một nhà lãnh đạo thành công. Sau đây là phần giới thiệu về chủ đề phát triển kỹ năng quản lý và bao gồm tổng quan về Kim tự tháp kỹ năng quản lý.

Hiểu vai trò của một nhà quản lý

Trở thành một nhà quản lý là một  vai trò khó khăn , hơn thế nữa trong tổ chức luôn thay đổi nhanh chóng ngày nay. Mặc dù các kỹ năng quản lý vốn có ở mọi vị trí lãnh đạo, nhưng nhãn “quản lý” thường đề cập đến những cá nhân chịu trách nhiệm về các nhóm và các hoạt động điều hành được giao nhiệm vụ cho phần lớn công việc của tổ chức.

Các nhà quản lý tồn tại trên thương trường, hậu trường, trong các vai trò đối mặt với khách hàng và trong toàn bộ tổ chức ở các vị trí cấp trung và cấp cao khác nhau.

Trách nhiệm chính của người quản lý

 • Cung cấp hướng dẫn hàng ngày cho các nhóm / đội cá nhân để đạt được các chức năng hoặc nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ các kế hoạch hoạt động và chiến lược của tổ chức.
 • Đảm bảo nhân viên của tổ chức tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn về hiệu suất và hành vi trong quá trình theo đuổi công việc hàng ngày.
 • Hỗ trợ sự phát triển của các thành viên trong nhóm và nhóm thông qua huấn luyện, phản hồi và thiết lập mục tiêu. 
 • Tham gia vào việc tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, tái cơ cấu và thỉnh thoảng sa thải các thành viên trong nhóm. 
 • Cung cấp phản hồi về kết quả hoạt động của nhóm và cá nhân cho quản lý cấp trên theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn. 
 • Phối hợp với các đồng nghiệp trong các nhóm chức năng khác để giải quyết vấn đề liên chức năng và cải tiến tổ chức. 
 • Tham gia với các nhóm khác và  quản lý cấp cao  trong các sáng kiến ​​phát triển chiến lược và mục tiêu. 

Kim tự tháp kỹ năng quản lý

Để thành công, có rất nhiều kỹ năng mà một nhà quản lý cần phải trau dồi và nó có thể cảm thấy như một nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi sẽ tham khảo cấu trúc của Kim tự tháp để đưa ra một cái nhìn tổng thể về cách các kỹ năng này hoạt động cùng nhau. Hiểu cách các kỹ năng quản lý này xây dựng dựa trên nhau sẽ giúp bạn đạt được thành công trong  sự nghiệp quản lý của mình .

Kim tự tháp kỹ năng quản lý cấp 1

Cấp độ 1 của Kim tự tháp kỹ năng quản lý cho thấy các kỹ năng cơ bản mà nhà quản lý phải nắm vững để đảm bảo công việc của tổ chức được hoàn thành với tốc độ, chất lượng và chi phí phù hợp. Đây là những  nguyên tắc cơ bản của công việc quản lý :

 • Kế hoạch:  Xác định nhu cầu nguồn lực và các khoản đầu tư cần thiết; lên lịch các hoạt động và nhóm làm việc và lập kế hoạch cho các nhu cầu trong tương lai. 
 • Tổ chức:  Cơ cấu đội làm việc; xác định cấu trúc báo cáo và thiết lập các quy trình để cộng tác.
 • Trực tiếp:  Cung cấp hướng dẫn hàng ngày để đảm bảo hiệu suất phù hợp với các tiêu chuẩn của công ty.
 • Kiểm soát:  Giám sát, theo dõi và báo cáo về sản lượng, hiệu quả, chi phí và chất lượng.

Kim tự tháp kỹ năng quản lý cấp 2

Vượt ra ngoài các nhiệm vụ giám sát và quản lý cơ bản, Cấp độ 2 thách thức bạn trau dồi và củng cố kỹ năng quản lý con người của mình. Chúng thường được gọi là ” kỹ năng mềm ” trong tài liệu quản lý và lãnh đạo và gói gọn Cấp độ 2 trong Kim tự tháp Kỹ năng Quản lý. Bạn sẽ sử dụng những kỹ năng này để thúc đẩy và phát triển đội ngũ nhân viên của mình. Có  nhiều kỹ năng cụ thể được  yêu cầu, nhưng chúng được nhóm thành các loại sau:

 • Động lực:  Tạo môi trường khuyến khích mọi người tham gia và nỗ lực hết mình.
 • Đào tạo:  Đảm bảo các thành viên trong nhóm của bạn có các kỹ năng và kiến ​​thức nền tảng mà họ cần để thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận của bạn. 
 • Huấn luyện:  Giúp các thành viên trong nhóm của bạn khám phá cách cải thiện hiệu suất và hành vi để hỗ trợ thành tích cá nhân và nhóm cao hơn. 
 • Sự tham gia của nhân viên:  Khuyến khích sự hợp tác để giải quyết vấn đề và đổi mới trong việc theo đuổi các nhiệm vụ công việc hàng ngày.

Kim tự tháp kỹ năng quản lý cấp 3

Khi bạn củng cố khả năng của mình ở các cấp thấp hơn của Kim tự tháp, việc phát triển bản thân của bạn ngày càng trở nên quan trọng. Kỹ năng quản lý cấp độ 3 bao gồm:

 • Quản lý bản thân:  Tạo động lực và tương tác với những người khác, đồng thời điều hướng những thách thức trong công việc hàng ngày và cuộc sống của quản lý.
 • Quản lý thời gian:  Biết cách thức và nơi bạn đầu tư thời gian trong ngày. 

Quản lý thời gian thường được coi là chính trong Cấp độ 3. Kiểm soát lịch trình của bạn đảm bảo rằng bạn hiểu rằng thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất của bạn. Các nhà quản lý cấp cao biết rằng họ có thể đầu tư thời gian hoặc lãng phí nó. Vì vậy, họ đề phòng thời gian của mình và coi nó quan trọng như nguồn tài chính.

Kim tự tháp kỹ năng quản lý, Cấp cao nhất

Kim tự tháp Kỹ năng quản lý đặt vị trí  lãnh đạo  là đỉnh cao. Trong khi các nhà lãnh đạo thường là nhà quản lý, không phải mọi nhà quản lý đều là nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào việc xác định phương hướng, xây dựng tầm nhìn và đảm bảo chiến lược phù hợp với các giá trị và sứ mệnh của công ty và ít tập trung hơn vào “tầm nhìn đường hầm” đối với các nhiệm vụ lâu dài hoặc nhu cầu ngắn hạn. 

Phát triển kỹ năng quản lý và Kim tự tháp

Trong khi Kim tự tháp minh họa bộ kỹ năng của các nhà quản lý, trên thực tế, các cá nhân thường sống ở nhiều cấp cùng một lúc. Tất cả các công việc quản lý đều yêu cầu các yếu tố trong mỗi cấp độ được nêu trong Kim tự tháp.

Sự phát triển của bản thân bạn không nhất thiết phải tiến hành một cách đơn giản, bắt đầu từ dưới cùng và di chuyển một cách có hệ thống lên đỉnh của Kim tự tháp.

Thay vào đó, lựa chọn tham gia, thử thách bản thân và thêm chủ ý vào công việc sẽ giúp bạn tiến bộ một cách tự nhiên qua các cấp độ này một cách tự nhiên.

Bài học chính được rút ra

1. Nhận thức về các kỹ năng bạn cần:

Các nhà quản lý hiệu quả cần nhiều loại kỹ năng khác nhau để lãnh đạo và quản lý con người thành công. Tất cả các công việc quản lý đều yêu cầu các yếu tố của từng cấp độ được nêu trong Kim tự tháp.

2. Xây dựng kỹ năng quản lý của bạn:

Hiểu cách các kỹ năng quản lý của bạn xây dựng dựa trên nhau sẽ giúp bạn đạt được sự phát triển trong sự nghiệp.

3. Lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp

Sự phát triển sự nghiệp của bạn có thể không diễn ra theo kiểu tuyến tính từ trên xuống dưới của Kim tự tháp.

Leave A Reply

Your email address will not be published.