Sự khác biệt giữa định hướng tiếp thị và định hướng thị trường

36

Nói chung, cụm từ định hướng tiếp thị là một thuật ngữ tiếp thị, trong khi định hướng thị trường thường là một thuật ngữ kinh tế học. Định hướng tiếp thị có nghĩa là một công ty hoạt động với cách tiếp cận thị trường hoặc khách hàng là trên hết. Định hướng thị trường được sử dụng trong tiếp thị, nhưng nó thường mô tả một nền kinh tế doanh nghiệp tự do, nơi các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể mua và bán một cách tự do.

1. Kiến thức cơ bản về định hướng tiếp thị.

Khi một công ty có định hướng tiếp thị, thì việc đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng mục tiêu trở thành động lực kinh doanh chính. Điều này bao gồm việc đáp ứng các nhu cầu đã nêu của người tiêu dùng bằng cách phát triển các sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có hoặc cải thiện dịch vụ. Các công ty có định hướng tiếp thị đặc biệt mạnh mẽ thậm chí có thể phát hiện ra nhu cầu của người tiêu dùng trước khi thị trường chung biết đến họ. Những công ty này thường là những nhà đổi mới tiên tiến, họ cố gắng cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

2. So với Sản phẩm khác nhau.

Để hiểu rõ hơn về định hướng tiếp thị, bạn có thể so sánh nó với định hướng sản phẩm. Các công ty có định hướng tiếp thị thường được gọi là lấy khách hàng làm trung tâm, nhưng các công ty có định hướng sản phẩm được gọi là lấy sản phẩm làm trung tâm. Một điểm khác biệt là các công ty định hướng tiếp thị lấy nghiên cứu tiếp thị và phản hồi khách hàng làm trọng tâm. Các công ty định hướng sản phẩm thường lấy nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm trở thành tâm điểm, sau đó tiếp thị kết quả cho người tiêu dùng.

3. Tiếp thị Định hướng Thị trường.

Cụm từ định hướng thị trường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện tiếp thị như một tính từ mô tả một công ty có định hướng tiếp thị. Định hướng thị trường mô tả nhiều hơn cách tiếp cận kinh doanh của công ty. Định hướng thị trường xác định chính công ty. Nếu một công ty định hướng thị trường, ban lãnh đạo và ban lãnh đạo điều hành của công ty tin rằng cách tốt nhất để thành công là ưu tiên thị trường trên các sản phẩm. Điều này thường diễn ra tốt đẹp với khách hàng, nhưng công ty cũng phải có nghiên cứu và phát triển đầy đủ để cung cấp những gì thị trường muốn.

4. Kinh tế định hướng thị trường.

Mặc dù cụm từ định hướng thị trường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện thông thường để mô tả một công ty có định hướng tiếp thị, cụm từ này thường được coi là một cụm từ kinh tế học. Một nền kinh tế hoặc hệ thống định hướng thị trường, giống như hệ thống doanh nghiệp tự do của Hoa Kỳ, cho phép một thị trường tự do nói chung cho các công ty bán và người tiêu dùng mua. Các chính trị gia hoặc nhà kinh tế học tin vào sự tham gia của chính phủ ít hơn và các quy định trong kinh doanh thường được gọi là các nhà kinh tế học theo định hướng thị trường. Họ thường hỗ trợ một môi trường kinh doanh cởi mở hơn, nơi thị trường quyết định việc các công ty thành công hay thất bại.

Leave A Reply

Your email address will not be published.