Niềm tin sai lầm của con người

31

Khi một người đàn ông đang đi ngang qua những con voi, anh ta đột nhiên dừng lại, bối rối bởi thực tế là những sinh vật khổng lồ này đang bị giữ chỉ bằng một sợi dây nhỏ buộc vào chân trước của chúng. Không có xích, không có lồng. Rõ ràng là những con voi có thể, và bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi mối ràng buộc của chúng nhưng vì một số lý do nào đó, chúng lại không làm vậy.

Anh ta nhìn thấy một người huấn luyện gần đó và hỏi tại sao những con vật này chỉ đứng đó và không cố gắng chạy đi. “Oh,” huấn luyện viên nói, “khi chúng còn rất nhỏ, chúng tôi sử dụng sợi dây có kích thước tương tự để buộc chúng và ở độ tuổi đó, đủ để giữ chúng. Khi lớn lên, những con voi có đủ điều kiện để tin rằng chúng không thể rời xa những sợi dây này. Chúng tin rằng sợi dây vẫn có thể giữ được chúng, vì vậy chúng không bao giờ cố gắng thoát ra ”.

Người đàn ông đã rất ngạc nhiên. Những con vật này bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi mối ràng buộc của chúng nhưng vì chúng tin rằng chúng không thể, nên chúng đã bị mắc kẹt ngay tại nơi chúng đang ở.

Giống như những con voi, có bao nhiêu người trong chúng ta trải qua cuộc đời với niềm tin rằng chúng ta không thể làm điều gì đó, đơn giản là vì chúng ta đã thất bại một lần trước đó?

Bài học:

Thất bại là một phần của việc học. 
Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh trong cuộc sống của mình. 
Bạn Thất bại không phải vì bạn được định sẵn để thất bại, mà bởi vì có những bài học mà bạn cần phải học khi tiếp tục cuộc sống của mình.
Leave A Reply

Your email address will not be published.