Hiểu các chỉ số và yếu tố thành công quan trọng trong kinh doanh

2

Thế giới kinh doanh chứa đầy các từ, thuật ngữ, cụm từ và từ viết tắt có thể gây nhầm lẫn. Đặc biệt, các thuật ngữ Chỉ số hiệu suất chính (KPI) , Chỉ số thành công quan trọng hoặc then chốt (KSI) và Yếu tố thành công quan trọng (CSF) thường được sử dụng thay thế cho nhau và sai lầm. Mục đích của bài viết này là làm rõ ý nghĩa của hai trong số những cụm từ, Yếu tố Thành công Quan trọng và Các Chỉ số Thành công Quan trọng hoặc Chính, và để mô tả tầm quan trọng và cách sử dụng của chúng trong kinh doanh.

Định nghĩa và ví dụ về các yếu tố thành công quan trọng

Yếu tố thành công quan trọng là những biến số hoặc hoàn cảnh cần thiết để tạo ra kết quả tích cực cho một chương trình hoặc chiến lược kinh doanh. CSF là các biến nhân quả dự kiến ​​của một kết quả mong muốn cụ thể. Những ví dụ bao gồm:

  • Một nhóm dự án đã xác định sự cần thiết phải đào tạo các phương pháp luận Agile để thay thế sự phụ thuộc của họ vào phương pháp tiếp cận dự án theo con đường quan trọng truyền thống như một yếu tố thành công quan trọng với sáng kiến ​​phát triển phần mềm mới phức tạp.
  • Tổng giám đốc đã ủng hộ đề xuất của nhóm về việc đầu tư vào hệ thống phần mềm quản lý quan hệ khách hàng mới như một phần của kế hoạch tăng cường sự hài lòng của khách hàng nói chung . Phần mềm mới được xác định là một yếu tố thành công quan trọng để theo dõi và phản hồi tốt hơn các yêu cầu từ khách hàng của họ. 
  • Nhóm quản lý cấp cao đã xác định ba yếu tố thành công quan trọng trong việc thực hiện chiến lược mới của họ trên thị trường: xác định và thuê những người có bộ kỹ năng phù hợp; xác định và thực hiện một cách tiếp cận thực thi chiến lược thu được các bài học kinh nghiệm trên thị trường; và khả năng tiếp thị để thu hút sự chú ý của một nhóm quan trọng gồm những người sớm áp dụng tại các thị trường mục tiêu.
  • Giám đốc bán hàng hiểu rằng việc đào tạo, theo dõi và sử dụng quy trình bán hàng xác định đều góp phần vào việc tăng doanh số bán hàng. Họ đo lường và theo dõi một bộ chỉ số cho họ biết liệu đại diện của họ có đang tham gia vào các hành vi giúp tăng trưởng doanh số bán hàng hay không. 

Xác định các yếu tố thành công quan trọng

Các nhóm quản lý và dự án làm việc chăm chỉ để phân biệt giữa các biến chỉ tương quan với kết quả và những biến có tác động nhân quả. Trong nhiều trường hợp, việc xác định CSF là kết quả của nghiên cứu và thăm dò, mô hình tài chính hoặc thống kê, và thảo luận và tranh luận có thông tin.

Khi một tình huống không phù hợp với phân tích thống kê chặt chẽ, việc xác định CSF bao gồm phân tích và thảo luận sâu. Các vấn đề cần xem xét khi cố gắng xác định CSF bao gồm:

  • Những biến số hoặc yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến kết quả mong muốn của chúng ta?
  • Chúng ta có thể thực hiện phân tích thống kê dựa trên dữ liệu trong quá khứ không?
  • Những thay đổi nào trong hành vi phải xảy ra để tạo ra kết quả mong muốn?
  • Những điều kiện nào phải tồn tại hoặc thay đổi để tạo ra các kết quả mong muốn?
  • Những kỹ năng nào chúng ta cần bổ sung hoặc có được để đạt được thành công?
  • Chúng ta phải thêm hoặc nắm vững những công cụ nào để cho phép chúng ta đạt được mục tiêu của mình? 

Các Chỉ số Thành công Quan trọng hoặc Chính (CSI)

Trong khi Các yếu tố thành công quan trọng là nguyên nhân trong mối quan hệ nhân quả, thì CSI là các thước đo liên kết các hành động hoặc nguyên nhân với kết quả. Chỉ báo thành công quan trọng tương tự như tem thời gian trên đồng hồ bấm giờ của vận động viên chạy marathon hoặc chỉ số tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô. Xem xét:

Vận động viên marathon hiểu rằng họ phải duy trì một tốc độ cụ thể để về đích với thời gian đưa họ vào mười vận động viên chạy hàng đầu trong hạng mục của họ. Các bài đọc không ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của họ. Tuy nhiên, họ đưa ra hướng dẫn về việc liệu họ có thể tăng tốc độ để theo kịp cuộc thi hay giảm tốc độ để tiết kiệm năng lượng cho chặng cuối của cuộc đua. Các yếu tố thành công quan trọng đối với thành công khi chạy của họ bao gồm chế độ luyện tập, chế độ ăn uống và chuẩn bị tinh thần. Các bài đọc chỉ đơn giản là chỉ báo về sự tiến bộ đối với mục tiêu của họ. Các chỉ số thành công quan trọng có thể được phát triển cho mỗi CSF này. 

Một người lái xe tập trung vào việc tiết kiệm nhiên liệu tối đa phụ thuộc vào các kết quả đọc từ máy tính của ô tô để hiểu cách họ đang hoạt động. Các yếu tố thành công quan trọng để tối đa hóa hiệu suất nhiên liệu bao gồm các yếu tố như tốc độ trung bình và tốc độ khởi động cũng như tần suất dừng. Các chỉ số nền kinh tế chỉ đơn giản là các chỉ số cho thấy liệu các hành động của người lái xe có mang lại kết quả mong muốn hay không.

Bản thân thời gian hoặc cách đọc không ảnh hưởng đến kết quả hoặc thành công. Tuy nhiên, CSI đưa ra hướng dẫn về việc liệu các hành động có mang lại kết quả giúp tăng doanh số bán hàng hay không. 

Phát triển các chỉ số thành công chính

Sau khi xác định cẩn thận các CSF, người quản lý hoặc chuyên gia làm việc để xác định các biện pháp chuyển các hành động thành các biện pháp hoặc ủy quyền có ý nghĩa của CSF. Nếu bạn tham khảo các ví dụ CSI ở trên, bạn có thể hình dung các chỉ số mà vận động viên marathon phải theo dõi, bao gồm thời gian và hiệu quả tập luyện, quản lý chế độ ăn uống và giấc ngủ.

Các nhà quản lý hiệu quả đo lường, giám sát và cố gắng tương quan các biện pháp với CSF của họ theo thời gian. Quá trình phát triển các Chỉ số Thành công Chính là một quá trình lặp đi lặp lại liên tục, đòi hỏi những điều chỉnh và sàng lọc thường xuyên dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Đo lường thành công

Việc xác định các Nhân tố Thành công Quan trọng và các Chỉ số Thành công Quan trọng hỗ trợ chúng là một phần quan trọng trong việc nâng cao xác suất thành công của một sáng kiến ​​hoặc chương trình. Thật khôn ngoan khi chú ý đến câu ngạn ngữ, “điều gì được đo lường sẽ được thực hiện.” Các nhà quản lý tinh tế theo dõi rất kỹ lưỡng các chỉ số tương quan với CSF để xác định và chứng minh rằng CSF có mối quan hệ nhân quả với các kết quả mong muốn. Đó là một quá trình đòi hỏi cả nghệ thuật và khoa học. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.