Đừng để quá khứ định hình tương lai của bạn

0 0

Hầu hết các sự kiện trong cuộc sống của bạn đã được định hình bởi suy nghĩ, thái độ và kỳ vọng của bạn. Nếu cuộc sống của bạn không thay đổi và không cải thiện, điều đó có nghĩa là bạn đang không thay đổi suy nghĩ, thái độ và kỳ vọng của mình. Nó giống như bạn đang phát đi xem lại cùng một bộ phim, và diễn lại nó trong cuộc sống thực của bạn, hết lần này đến lần khác.

Không có lý do gì để bám víu vào những suy nghĩ, niềm tin, thái độ và kỳ vọng. Bạn có thể thay đổi chúng nếu bạn thực sự muốn. Nếu bạn thay đổi chúng, bạn sẽ bắt đầu nhìn cuộc sống theo một cách khác, hành động theo một cách khác, và do đó, thay đổi các sự kiện và tình huống trong cuộc sống của bạn.

Ngay cả khi hoàn cảnh không thay đổi, hoặc không thể thay đổi, thái độ của bạn sẽ khác, và do đó, tác động của hoàn cảnh đối với bạn sẽ khác, nhẹ hơn, hoặc thậm chí không tồn tại.

Nếu suy nghĩ của bạn luôn là tiêu cực và bạn cứ lặp đi lặp lại chúng, bạn kỳ vọng sẽ cải thiện cuộc sống của mình như thế nào?

Đừng để quá khứ định hình tương lai của bạn

Những suy nghĩ trong quá khứ của bạn đã tạo ra hiện tại của bạn, nhưng không cần phải lặp lại những suy nghĩ này. Bạn có thể nghĩ những suy nghĩ khác. Bạn có thể nghĩ về những gì bạn muốn, bất kể tình hình hiện tại của bạn ra sao.

Nếu bạn bắt đầu nghĩ về thành công, thay vì nghĩ về thất bại, và giữ lối suy nghĩ này, trong thời gian, những suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Những gì bạn nghĩ trong hiện tại, sẽ thay đổi tương lai của bạn.

Hãy nghĩ về thành công và mong đợi thành công, và bạn sẽ nhận thức được những cơ hội, điều mà bạn thường không nhìn thấy bây giờ.

Học cách bình yên bên trong bạn, và bạn sẽ không gặp rắc rối bởi những tình huống hoặc hoàn cảnh bên ngoài, ngay cả khi bạn không thể thay đổi chúng.

Hãy có niềm tin vào bản thân, và bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn để giải quyết các công việc của cuộc đời mình. Suy nghĩ những suy nghĩ khác với những suy nghĩ mà bạn đã từng nghĩ. Những suy nghĩ tích cực, khác biệt đó, về một cuộc sống tốt đẹp hơn, sớm hay muộn sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến hoàn cảnh và tình huống hiện tại của cuộc đời bạn, và định hình cho bạn một tương lai khác, tốt đẹp hơn.

Hãy sống trong giây phút hiện tại, không phải trong quá khứ. Quá khứ là quá khứ. Đừng để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của bạn cũng như các tình huống trong tương lai của bạn. Cố gắng nhắc nhở bạn suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào bản thân rằng bạn có thể làm được như vậy. Điều này có vẻ khó khăn, đặc biệt nếu suy nghĩ của bạn luôn tiêu cực và bạn luôn mong đợi những vấn đề trong quá khứ tiếp tục đến hiện tại.

Sống trong thời điểm hiện tại, tạo ra những suy nghĩ mới và những kỳ vọng mới, không chỉ về tiền bạc, công việc hay các mối quan hệ mà còn về sức khỏe, hạnh phúc và tinh thần. Những suy nghĩ mới này, mà bạn nghĩ ở hiện tại, sẽ tạo khuôn mẫu cho tương lai của bạn.

Bạn đang suy nghĩ những gì vào thời điểm này?

  • Chúng tiêu cực hay tích cực?
  • Đó là những suy nghĩ mới, hay những suy nghĩ bạn thường nghĩ?
  • Đang nghĩ về những vấn đề và khó khăn, hay về một tương lai tốt đẹp hơn?

Suy nghĩ thường đánh thức một số cảm giác nhất định và những cảm giác này có tác động mạnh mẽ đến tiềm thức của bạn, và cách bạn cư xử và hành động. Điều này có nghĩa là thay đổi suy nghĩ của bạn là chưa đủ, mà điều quan trọng là thay đổi cảm xúc gắn liền với chúng. Làm thế nào bạn có thể làm như vậy, thông qua khẳng định , hình dung , sức mạnh ý chí và thiền định .

Quá khứ có sức mạnh to lớn đối với tất cả mọi người, và chịu trách nhiệm về những tình huống hiện tại trong cuộc sống của mỗi người.

Bằng cách có ý thức về những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại, bạn định hình tương lai của mình.

Bằng cách nhận thức rõ hơn về những suy nghĩ của mình và nhận thức được những cảm giác liên quan đến chúng, bạn có thể bắt đầu từ chối những suy nghĩ và cảm xúc đã và đang định hình cuộc sống của bạn theo hướng tiêu cực.

Bằng cách lựa chọn suy nghĩ và cảm xúc của bạn, cũng như suy nghĩ và cảm nhận theo hướng tích cực và xây dựng hơn, ngay cả khi quá khứ và hiện tại của bạn không hạnh phúc hoặc không thành công, bạn bắt đầu tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Comments
Loading...