Cách xây dựng nền văn hoá trách nhiệm giải trình trong tổ chức của bạn

0 2

Một nền văn hóa của trách nhiệm giải trình là một tổ chức của những nhân viên có trách nhiệm. Kết quả được truyền đạt và hiểu bởi mọi người. Trách nhiệm giải trình được xác định một cách chủ động, trước thực tế, không phản ứng, sau thực tế. Khi mắc lỗi, phản ứng không phải là chỉ tay và bào chữa – đó là giải quyết vấn đề và học hỏi từ sai lầm. Mọi nhân viên đều có cảm giác làm chủ các kết quả của tổ chức và sẽ làm những gì cần thiết để đạt được những kết quả đó.

Bây giờ, ai sẽ không muốn làm việc trong loại hình văn hóa đó? Quan trọng hơn, làm thế nào để bạn tạo ra một văn hóa trách nhiệm giải trình? Nó bắt đầu và kết thúc với sự lãnh đạo! Các nhà lãnh đạo – bắt đầu từ cấp cao nhất và ở tất cả các cấp – sẽ gửi một thông điệp rõ ràng và nhất quán (tốt hoặc xấu) về “cách chúng ta làm mọi việc ở đây”. Vì vậy, các nhà lãnh đạo có thể làm gì để khuyến khích văn hóa trách nhiệm giải trình?

Thừa nhận khuyết điểm

Ngày nay, các tổ chức sợ các vụ kiện đến mức họ sẽ không thừa nhận sai lầm. Loại lý do bào chữa và đổ lỗi cho người khác sẽ giảm dần và tràn ngập khắp các tổ chức. Khi một nhà lãnh đạo có thể đứng trước nhân viên của họ và nói “ Tôi đã mắc sai lầm – và đây là những gì chúng tôi sẽ làm để sửa chữa và khắc phục điều đó”, điều đó nêu lên một ví dụ tích cực về hành vi có trách nhiệm mà nhân viên sẽ không ngại noi theo.

Xác định kết quả và kỳ vọng

Đừng chờ đợi một sai lầm xảy ra và sau đó lãng phí năng lượng để tìm ra ai là người đáng trách. Thay vào đó, hãy đặt ra các tiêu chuẩn và kỳ vọng rõ ràng trước khi công việc bắt đầu. Sau đó, hãy đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều nhận thức và hiểu được những kết quả mà tổ chức đang cố gắng đạt được và những kỳ vọng đối với tất cả nhân viên. Mọi nhân viên nên có “tầm nhìn” đến kết quả mong muốn của tổ chức.

Đạt được cam kết

Nếu không có cam kết, chúng tôi nhận được sự tuân thủ hoặc thậm chí phản kháng. “Tôi sẽ cố gắng” không phải là cam kết. Hỏi: “Tôi có cam kết của bạn không?” , và lắng nghe bất kỳ mối quan tâm nào. Làm việc với nhân viên để vượt qua các rào cản và tìm ra những gì cần làm để đạt được cam kết của họ.

Cởi mở để phản hồi và giải quyết vấn đề

Nói cách khác, không bao giờ “loại bỏ người đưa truyền thông tin”. Có một môi trường cởi mở, nơi mọi nhân viên được trao quyền để giải quyết bất kỳ vấn đề nào cho bất kỳ ai trong tổ chức mà không sợ bị ảnh hưởng.

Tuyển dụng nhân sự trách nhiệm

Đừng chỉ thuê vì kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm, hãy thuê để phù hợp với văn hóa . Tìm kiếm một thành tích về việc thừa nhận sai lầm và vượt qua trở ngại.

Huấn luyện nhân viên về cách có trách nhiệm

Nhiều cá nhân đến từ những nơi mà họ không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Họ được sử dụng để trao giải cho vị trí thứ 5 . Họ có thể phải học các kỹ năng và hành vi mới, như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trước khi có thể bắt đầu phát triển trong nền văn hóa có trách nhiệm.

Hậu quả và củng cố

Cuối cùng, phải có hậu quả đối với hiệu suất kém liên tục và củng cố cho các kết quả và hành vi tích cực. Nếu không có điều này, nhân viên sẽ sớm hiểu rằng trách nhiệm giải trình chỉ là nói và không được hành động.

Giữ trách nhiệm cho nhau

Trong văn hóa trách nhiệm giải trình, các nhà lãnh đạo không chỉ bắt nhân viên phải chịu trách nhiệm về kết quả. Mọi người đều có trách nhiệm với mọi người! Mỗi nhân viên đều có quyền sở hữu kết quả của tổ chức, không chỉ là phần nhỏ của họ trên thế giới. Một lần nữa, các nhà lãnh đạo có thể làm gương, giảng dạy và củng cố loại tâm lý làm chủ này.

Văn hóa sẽ thay đổi theo hướng tích cực khi các nhà lãnh đạo thực hành nhất quán 8 nguyên tắc này. Nếu họ không hoặc không thể, thì có lẽ đã đến lúc tìm những nhà lãnh đạo mới.

Comments
Loading...