Cách mà các nhà lãnh đạo tiến hành phân tích SWOT

2

Khi đánh giá hoạt động của một công ty , sẽ rất hữu ích nếu bạn có các công cụ để tiến hành đánh giá toàn diện và có hệ thống. Phân tích SWOT là một trong những công cụ mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng nên biết cách sử dụng trong kinh doanh.

Phân tích SWOT được sử dụng để xác định Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe dọa liên quan đến công ty, đơn vị, nhóm của bạn hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình mà bạn chịu trách nhiệm. Nó cho phép bạn tập trung vào các khu vực cụ thể và khám phá các hành động có thể giúp xây dựng điểm mạnh, giảm thiểu hoặc loại bỏ điểm yếu, tối đa hóa cơ hội và đối đầu với các mối đe dọa.

Những đánh giá này thường được thực hiện với một nhóm và được sử dụng để thông báo một chiến lược hoặc kế hoạch chiến lược. Quá trình này tương đối đơn giản và bao gồm các bước sau:

1. Chọn Người hỗ trợ SWOT

Trong khi một người quản lý, đội nhóm. hoặc người lãnh đạo dự án có thể dẫn đầu phân tích SWOT của riêng họ, thường sẽ hữu ích nếu sử dụng một người điều hành độc lập để giúp người lãnh đạo tham gia đầy đủ và không thiên vị ý kiến ​​đóng góp của người khác.

2. Suy nghĩ về Điểm mạnh của Công ty hoặc Đơn vị

Đi xung quanh phòng và thu hút ý kiến ​​từ những người tham gia. Các lĩnh vực thế mạnh của một công ty hoặc đơn vị bao gồm khả năng lãnh đạo, khả năng ra quyết định, đổi mới, năng suất, chất lượng, dịch vụ, hiệu quả, quy trình công nghệ, v.v. Ghi lại tất cả các đề xuất trên một biểu đồ lật. Tránh các mục trùng lặp.

Một số vấn đề có thể xuất hiện trên nhiều danh sách. Ví dụ, một công ty hoặc đơn vị có thể có thế mạnh trong một lĩnh vực như dịch vụ khách hàng, nhưng cũng có thể có điểm yếu hoặc thiếu trong lĩnh vực đó. Tại thời điểm này, mục tiêu là ghi lại càng nhiều ý tưởng trên bảng lật càng tốt. Đánh giá sẽ diễn ra sau đó.

3. Củng cố

Đăng tất cả các trang bảng lật lên tường. Mặc dù bạn đã cố gắng hết sức để tránh các mục nhập trùng lặp, nhưng sẽ có một số ý tưởng trùng lặp. Củng cố các điểm trùng lặp bằng cách hỏi nhóm những mục nào có thể được kết hợp trong cùng một chủ đề. Chống lại sự cám dỗ để củng cố quá mức bằng cách gộp nhiều ý tưởng vào một chủ đề. Thông thường, điều này dẫn đến việc thiếu tập trung. Đơn giản hóa danh sách của bạn nhiều nhất có thể trong khi vẫn nắm bắt được các lĩnh vực thế mạnh riêng biệt.

4. Làm rõ

Đi xuống mục danh sách tổng hợp theo từng mục và làm rõ bất kỳ mục nào mà người tham gia có thắc mắc. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nhắc lại ý nghĩa của từng mục trước khi thảo luận. Bám sát vào việc xác định điểm mạnh ngay bây giờ và hạn chế nhóm nói về các giải pháp vào thời điểm này trong quá trình.

5. Xác định ba điểm mạnh hàng đầu

Đôi khi ba điểm mạnh hàng đầu là rõ ràng và không cần bỏ phiếu. Trong trường hợp đó, chỉ cần kiểm tra sự đồng thuận . Nếu không, hãy cho người tham gia một vài phút để chọn ra các vấn đề hàng đầu của họ. Cho phép mỗi thành viên trong nhóm bỏ từ ba đến năm phiếu bầu (ba phiếu nếu danh sách vấn đề có từ mười mục trở xuống, năm phiếu nếu danh sách dài). Xác định ba mục hàng đầu. Nếu có sự ràng buộc hoặc cuộc bỏ phiếu đầu tiên không có kết quả, hãy thảo luận về các mục được đánh giá cao từ lần bỏ phiếu đầu tiên và bỏ phiếu lại.

6. Tóm tắt điểm mạnh

Khi ba điểm mạnh hàng đầu đã được quyết định, hãy dành một chút thời gian để thảo luận về cách nhóm xác định từng điểm mạnh. Tóm tắt các định nghĩa này trên một trang bảng lật. Bây giờ bạn đã có một cái nhìn rõ ràng và thống nhất về điểm mạnh hàng đầu của công ty hoặc đơn vị của bạn.

7. Lặp lại các điểm yếu

Tương tự như điểm mạnh, điểm yếu của một công ty hoặc đơn vị bao gồm khả năng lãnh đạo , khả năng ra quyết định, đổi mới, năng suất, chất lượng, dịch vụ, hiệu quả, quy trình công nghệ, v.v. Thực hiện theo các bước 2-6 để thu hẹp các điểm yếu cốt lõi mà bạn cần giải quyết.

8. Lặp lại để có cơ hội

Các lĩnh vực cơ hội bao gồm thị trường mới nổi, thâm nhập thị trường hơn nữa, công nghệ mới, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mở rộng địa lý, giảm chi phí, v.v. Lặp lại các bước 2-6 để khám phá ba cơ hội hàng đầu mà công ty hoặc đơn vị của bạn nên nắm bắt trong tương lai gần.

9. Lặp lại các mối đe dọa

Các mối đe dọa có thể bao gồm sự gia nhập của một đối thủ cạnh tranh mới, luật pháp hoặc các quy định sẽ làm tăng chi phí hoặc loại bỏ một sản phẩm, một sản phẩm hoặc thị trường đang giảm sút, v.v. Đây là những lực lượng bên ngoài có thể tác động đến công ty của bạn, không phải các vấn đề nội bộ (những yếu tố đó sẽ là điểm yếu). Lặp lại các bước 2-6 để hình thành danh sách các mối đe dọa chính của bạn.

10. Lập kế hoạch

Thực hiện phân tích SWOT là một cách tuyệt vời để phát triển bức tranh về vị trí của bạn và nơi bạn cần đến. Thực hiện theo các bước này cung cấp cho bạn một quy trình để đạt được kết quả một cách hiệu quả theo cách liên quan và tiếp thêm năng lượng cho một nhóm. Sau khi hoàn thành, bạn hiểu rõ hơn về thực tế bên trong và bên ngoài mà công ty hoặc nhóm của bạn đang đối mặt, điều này cho phép bạn lập biểu đồ cho một khóa học về phía trước.

Leave A Reply

Your email address will not be published.