Hoàng đế và người ăn xin

Trên một con đường tập nập của một thành phố lớn, một người ăn xin hàng ngày đi xin cơm và gạo từ những người qua đường. Hầu như ngày nào ông cũng ở đây, ông không thể kiếm đủ lương thực cho một bữa ăn, và đủ tiền mua củi để nấu ăn và…

Mục tiêu của cuộc sống

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông thông minh. Ông là người đứng đầu của một ngôi làng nhỏ. Mọi người đều tôn trọng Ông ấy từ quan điểm cũng như ý kiến ​​của Ông ấy cũng được mọi người quan tâm. Rất nhiều người đã tìm…