15 Lời khuyên cho các nhà quản lý mới

Lần đầu tiên được thăng chức là một điều vừa phấn khởi vừa đầy thách thức. Cần phải thông minh để tiến lên nấc thang của công ty nhưng chuyển đổi sang vai trò mới của bạn có nghĩa là thành thạo một bộ kỹ năng mới.Bất kể bạn làm việc